Компанія VITKOVICE ENVI a.s. протягом 50 років виробляє та постачає до Чеської республіки та інші країни світу великі резервуари, виготовлені зі з’єднаних болтами емальованих листів сталі, власного виробництва. Ці емальовані стальні листи є основним конструкційним елементом та характерною особливістю станцій очистки стічних вод HYDROVIT®.

  ПРОЦЕС ОЧИСТКИ базується на ретельній механічній попередній очистці та біологічній обробці з повною стабілізацією шламу. Висока ефективність видалення органічних речовин при значному зниженні концентрації сполук азоту досягається шляхом комбінації процесів нітрифікації та денітрифікації. За бажанням можна додати хімічне видалення фосфору. СОСВ всіх типів використовують для аерації енергозберігаючі дрібнобульбашкові системи аерації. Наші СОСВ завжди постачаються з передбаченим шламовим наконечником у відповідності до потреб та можливостей інвестора.

  СОСВ HYDROVIT® розробляються у відповідності до європейських стандартів та стандартів, котрі відповідають самим жорстким вимогам показників допустимого залишкового забруднення.

ПЕРЕВАГИ СТАНЦІЙ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД (СОСВ) З ЕМАЛЬОВАНОЇ ЛИСТОВОЇ СТАЛІ

КОРОТКИЙ ТЕРМІН БУДІВНИЦТВА

- Постачання протягом 3 місяців після підписання контракту
- Введення у експлуатацію до 5 місяців після підписання контракту

МІНІМАЛЬНЕ ТА ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Просте за конструкцією обладнання
- Автоматичне увімкнення резервів основних агрегатів
- Безперервний контроль герметичності резервуарів

НИЗЬКІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

- Мала займана площа
- Мінімальні земляні роботи
- Прості фундаментні плити біологічних резервуарів

ВАРІАБІЛЬНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ

- Нескладна модифікація наземних резервуарів
- Компонування СОСВ з однією або декількома лініями
- Можливість поетапного будівництва
- Нескладне модульне розширення технології

НЕСКЛАДНА УТИЛІЗАЦІЯ ЗА ЗБІГОМ ТЕРМІНУ СЛУЖБИ

- Резервуари та технологічне обладнання можна здати в      

  металобрухт як металеві відходи
- Розібрати резервуари та використати емальовані листи для       інших потреб

  Основою компактної станції очистки є резервуар, який складається з трьох концентрично розміщених резервуарів з емальованої листової сталі. В біологічному потрійному резервуарі є простір для первинного осадження, активації, вторинного осадження та зберігання шламу. В потрійному резервуарі може бути також вертикальний уловлювач піску та згущувач. Активація аерується дрібнобульбашковими елементами. Відстійник має дещо конічне дно з механічною очисткою. Дизайн та розміщення приймача з попередньою механічною очисткою, арматурна шахта та зневоднюючі елементи в залежності від вимог замовника.

HYDROVIT® SBR

​​Вільна збірка біологічних резервуарів типу Р продуктивністю 5 000 - 50 000 ЕО

HYDROVIT® Р

  Потрійний резервуар складається з концентрично розташованих резервуарів – для шламу, для активації та для вторинного відстою, діаметрами в залежності від розмірів СОСВ. Кожен резервуар можна спорожнювати через дренажний трубопровід №150 у бетонному фундаменті. Відстійник та резервуар для активації забезпечені на корпусі запобіжним клапаном для запобіганню зовнішньому надлишковому тиску. Частково критий потрійний резервуар на зовнішній оболонці забезпечений прихватами для закріплення теплоізоляції. якщо цього вимагають кліматичні умови. Теплоізоляція виконана з мінеральної вати товщиною 10 см, з зовнішньої облицюванням профільної бляхою, деревом або інший, згідно з вимогою інвестора.

  Проміжне кільце резервуара для шламу покрито пласким емальованим дахом. Потрійний резервуар забезпечений містками з пористих решіток для доступу до арматури аерації, приводу скребка відстійника, міксерів та насосів. На перилах встановлені розблокувальні шафи для ручного управління споживачами.

    ВІДСТІЙНИК
  Резервуар має бетонне дно з невеликим ухилом до центру, очищається двуплечевим скребком. Привід скребка встановлений під містком і захищений кожухом від атмосферних впливів. Від центру резервуара в бетонному фундаменті проведено загальний трубопровід для витяжки поворотного та надлишкового шламу. Активаційна суміш надходить в центральний заспокійливий циліндр, підвішений на містку. На верхньому армованому кільці відстійника підвішено корито для збору очищеної води з регульованою кромкою переповнення зі слотами в 90 °. У відстійнику видалення плаваючих домішок передбачено.

    РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АКТИВАЦІЇ
 
Внутрішнє проміжне кільце біологічного потрійного резервуара служить для активації. Резервуар розділений перегородками на сегменти нітрифікації, денітрифікації та регенерації, в залежності від використовуваної технології D-N або R-D-N. Нітрифікація і регенерація аерується мілкобульбашковими і елементами з гумовими мембранами. Система аерації або жорстко прикріплена до дна резервуара, або в т.зв. «Навідній версії», яка дозволяє на повному ходу витягувати і повертати назад окремі несучі труби. Розподільний трубопровід повітря до елементів аерації виконаний з нержавіючої сталі. Денітрифікація перемішується занурювальною пропелерної мішалкою на опорі. У герметичній переборці знаходяться глибинні насоси поворотного шламу і внутрішньої рециркуляції активаційної суміші між нітрифікацією та денітрифікацією. Продуктивність обох насосів можна плавно змінювати за допомогою частотного перетворювача, фактичні витрати в обох випадках вимірюється витратоміром.

      ШЛАМОВИЙ РЕЗЕРВУАР
    Зовнішнє проміжне кільце потрійного резервуара служить в якості шламового резервуара. Резервуар розділений занурювальною стінкою на простір первинного осадження і простір для накопичення шламу. Осівший шлам з секції первинного осадження зміщується мішалкою в простір для накопичення шламу. Шламовий резервуар має 6-8 зливів на день, через які шлам відводиться через арматурну шахту на зневоднення. Шламовий резервуар може бути, відповідно до вимог, додатково обладнаний піскоуловлювачем і резервуаром для згущення. Резервуар завжди закритий, а для доступу до внутрішнього обладнання призначені люки.

ПРОЦЕС D-N
Активація з нітрифікацією та попередньою денітрифікацією

Експлуатація й без автоматичного управління. Висока ефективність денітрифікації. Органічні речовини переважно використовуються для денітрифікації.
Високе навантаження осаду в процесі денітрифікації підвищує швидкість денітрифікації = потрібний менший об’єм денітрифікації

ПРОЦЕС R-D-N
Активація з нітрифікацією та попередньою денітрифікацією і регенерацією

Експлуатація можлива й без автоматичного управління. Висока ефективність денітрифікації. Включення регенерації підвищує концентрацію шламу в денітрифікації, підвищує швидкість денітрифікації = висока ефективність видалення азоту. Включення регенерації знижує ризик набухання шламу.

ПОСТАЧАЄТЬСЯ В ДВОХ ВАРІАНТАХ:

  Частково закрита – закритий лише шламовий резервуар, додаткові споруди (приміщення нагнітача повітря, приміщення оператора, душова, гардероб, туалет) в тому числі зневоднення шламу знаходиться в окремому виробничому приміщенні.

  Повністю закрита – периферійний корпус біологічного резервуару збільшений по висоті на два, три ряди та утримує конічний дах (як правило, емальований). У цьому закритому просторі над потрійним резервуаром розміщені усі аксесуари. Зневоднення шламу та арматурна шахта знаходяться у критому корпусі, з’єднаним з потрійним резервуаром.

  Відмінною рисою станції очистки є біологічний резервуар, який складається з центрально розміщеною системою активації та відстійником. Застосовуючи відповідні комбінації емальованих резервуарів різних розмірів можна зібрати спеціальну лінію очистки, спеціально сконструйовану для даного джерела забруднення, в котрій в окремих чи комбінованих резервуарах створені функціональні об’єми для вирівнювання, первинного та вторинного осадження, активації чи згущення та зберігання продуктів роботи станції очистки. Також можуть бути включені емальовані анаеробні реактори та біологічно зрошувальні колони. Станції очистки призначені для очищення води як комунального господарства, так і промислових стічних вод з забійних цехів м’ясокомбінатів, пивоварень, молочних, цукрових, консервних, сокових заводів та інших джерел забруднень харчової промисловості. Розміри станції очистки обмежені лише економним використанням емальованих резервуарів, та, як правило, призначені для навантаження речовинами до 2500 кг/добу БСК5.

  Станції очистки стічних вод HYDROVIT® Р представляють собою поєднання різнотипних технологічних пристроїв для даної продуктивності, основою котрих є біологічний реактор. Що базується на подвійному резервуарі.

gallery/img_tank12

СТАНЦІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД (СОСВ) HYDROVIT®

gallery/sbr

  Робочий простір станції очистки складається з одного резервуару (реактора) з уривчастим процесом очистки. Резервуар для активації та відстійник не розділені просторово, а за часом. Реактор SB керується за допомогою автоматизованої системи, котра дозволяє реагувати в дуже широкому діапазоні на зміни матеріального та технічного навантаження. Використовувана технологія механічно біологічної очистки з активованим шламом гарантує високу та стабільну ефективність розкладання забруднень. Чергування безкислотних та кислотних процесів забезпечує дуже низьке залишкове забруднення БСК5 та N-NH4 в очищеній воді. Функціональність обладнання забезпечується вже при 30%-му притоці. Система дрібнобульбашкової аерації з регулюванням потужності повітродувки суттєво знижує не лише споживання електричної енергії, а ще й утворення аерозолів. Все це, разом з низькошумною повітродувкою, дозволяє побудувати станцію очистки в безпосередній близькості від громадської забудови.

ПЕРЕРИВЧАСТИЙ МОНОБЛОК ПОТУЖНІСТЮ 500-2000 ЕО

Станції очистки стічних вод HYDROVIT® SBR складають типовий ряд з диференційованою потужністю:

 

ЕО

50​0

1000

1500

2000

Пропускна потужність Q24

м3/добу - л/с

66 - 0,8

132 - 1,5

198 - 2,3

264 - 3,1

Добовий максимум Qдоб

м3/добу

96

180

270

360

Годинний максимум Qг

м3/год

10

16

23

30

Навантаження речовинами

 
 
 
 
 

БСК5

кг/добу

23

48

77

108

Розміри СОСВ

 
 
 
 
 

Діаметр реактору

m

6

8,57

10,29

12

Висота реактору

m

4,4

4,4

4,4

4,4

Компактна проточна СОСВ потужністю 2000-10 000 ЕО
HYDROVIT® SI
gallery/img_tank9
gallery/img_tank17
gallery/без назви-2

регенерація

денітрифікація

нітрифікація

притік

стік

внутрішня циркуляція

відстійник

рецеркуляція осаду

gallery/без назви-3

приток

денітрифікація

нітрифікація

стік

відстійник

внутрішня циркуляція

рециркуляція осаду

gallery/сосв4

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ АКТИВАЦІЇ

ШЛАМОВИЙ РЕЗЕРВУАР

містки для ходіння

аварійний перепад

пісковловлювач

перегородка з рециркуляційними насосами

резервуар для згущення

дренаж шламу

клапани аерації

заспокоюючий циліндр

збірний жолоб відстійника

кришка шламового резервуару

ШЛАМОВИЙ РЕЗЕРВУАР

 

ЕО

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Пропускна потужність Q24

м3/добу - л/с

300 - 3,5

450 - 5,2

600 - 6,9

750 - 8,7

900 - 10,4

1050 - 12,2

Добовий максимум Qдоб

м3/добу

420

630

840

1050

1215

1418

Годинний максимум Qгод

м3/год

37

55

74

88

101

118

Навантаження речовинами

 
 
 
 
 
 
 

БСК5

кг/добу

120

180

240

300

360

420

Розміри СОСВ

 
 
 
 
 
 
 

Діаметр реактору

m

16,29

19,71

21,43

20,57

22,29

24,00

Висота реактору

m

4,4

4,4

4,4

5,9

5,9

5,9

Технологія процесу активації

 

D-N

D-N

R-D-N

R-D-N

R-D-N

R-D-N

СТАНЦІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД HYDROVIT® SI

система аерації

gallery/si 4
gallery/img_tank15