СТРІЧКОВІ ПРЕСА VX

Опис продукту
Основним компонентом лінії для зневоднення шламу фірми VANEX є стрічковий прес.
Процес зневоднення безперервний і в його результаті виділяється:
• твердий компонент – корж, котрий може транспортуватися звичайними способами транспортування,
• рідкий компонент – фільтрат, який може піддаватися подальшій переробці.
Для роботи стрічкового пресу необхідно забезпечити подачу:
• стиснутого повітря в приблизному об’ємі 1 м3/г, 0,60 MPa,
• води під тиском для промивання фільтраційних стрічок в об’ємі приблизно 4 ÷ 10 м3/г (VX-GORO 6 ÷ 12, VX - 6 ÷ 12) и 12 – 16 м3/г (VX-15 и 20), тиск приблизно 0,6 – 0,8 MPa,
• електричної енергії – система енергоживлення 3/N/PE/AC 400/230 V 50 Hz TN-S, встановлена споживана потужність 2,25 (VX-GORO), 2,25 kW (VX-6 ÷ 12) та 3,00 kW (VX-15 и 20) включаючи флокуляційний пристрій VX-FZ,
• розчин флокулянта для підвищення ефективності сепарації стрічкового пресу.
Фірма VANEX виготовляє стрічкові преса, орієнтовні параметри яких наведені у таблиці.

Шлам, під час обробки на стрічковому пресі, проходить через чотири основні приймальні технологічні зони:
- Гомогенізаційна зона: в зоні відбувається змішування шламу з розчином флокулянта, його флокуляція та виділення частини фільтрату. Процес відбувається у флокуляційному пристрої VX- FZ та частково у завантажувальній воронці стрічкового пресу на верхній фільтраційній стрічці.
- Гравітаційна зона: в зоні відбувається гравітаційне зневоднення шламу після его подачі на фільтраційну стрічку. Продовження гравітаційної зони стрічкових пресів VX на верхньому фільтраційному ситі досягає приблизно 6 м (окрім невеликих стрічкових пресів). Шлам з верхнього сита перекидається на нижню, чисту фільтраційну стрічку, яка являє собою продовження фільтраційної зони. У гравітаційній зоні виділяється найбільша кількість фільтрату з найменшим низького тиску забрудненням.
- Зона (клиноподібна): у верхній фільтраційній стрічці.

- Зона високого тиску: шлам, замкнений поміж фільтраційних стрічок, проходить через систему пресувальних  циліндрів, на які постійно підвищується тиск. Підвищення тиску сприяє  подальшому виділенню фільтрату.

Віджатий шлам після переходу пресом стирається з фільтраційних стрічок та знімається пластиковим знімачем.
Передбачуваний вміст сухого залишку коржу на виході складає 18–35% (комунальний шлам).
Однією з можливостей збільшення вмісту сухого залишку на виході, особливо у випадку обробки промислового шламу, є застосування спеціального пресу високого тиску типу VТ.
Вміст сухого залишку коржу, отриманого на виході з такого пресу, збільшується на 5–20% у залежності від типу пресованих речовин.
Виробничі показники та показники якості роботи пресу залежать перш за все від фізичних властивостей шламу, типу флокулянту, сита та якості обслуговування.
Фірма VANEX при постачанні обладнання оптимізує параметри стрічки та визначає відповідний тип флокулянту.
Конструкція пресу ґрунтується на багаторічному досвіді та знаннях, накопичених у процесі розробки, виготовленні та експлуатації стрічкових пресів для пресування різних видів шламу.

Основними конструкційними вузлами пресу є:
• рама                                        • циліндри, жолоби          • завантажувальні воронки           • спуски фільтрату
• повітряна система                 • електрична система      • фільтраційні стрічки (2 шт.)         • привід

   Однією з основних відмінних рис пресів VХ є те, що в їх конструкції замість корозійних матеріалів (жолоби, воронки, кожухи...) широко застосовується поліпропілен.
   При поверхневій обробці преса окрім металізації 100 мкм цинку наносяться три шари двокомпонентного, отвердений поліамідом епоксидного покриття з високим вмістом твердих часток, з хорошою змочуваністю та низькою водопроникністю.
   Швидкість руху фільтраційних стрічок регулюється за допомогою частотного перетворювача.
   Для регулювання та натягнення фільтраційних стрічок використовується повітряна система пресу.
   Верхні та нижні фільтраційні сита пресу VХ мають самостійний привід без ланцюгової передачі. Таке рішення запобігає нерівномірному руху   фільтраційних стрічок, и тим самим, виникненню „кишень“, котрі призводять до пошкодження стрічки.
   З’єднувальні матеріали пресу виготовлені із нержавіючої сталі.
   Прес може виготовлятися повністю з нержавіючих матеріалів .

   СТРІЧКОВІ ПРЕСА ВИСОКОГО ТИСКУ VT
   Описання
  В деяких виробничих процесах (напр. у процесі виробництва паперу) з’являється велика кількість волоконного осаду, котрий необхідно ліквідувати найбільш економним способом.
  Першим кроком в ліквідації осаду є значне зменшення його об’єму. В паперовій промисловості для досягнення цієї мети добре себе зарекомендували фільтр-преси високого тиску.

Відмінними рисами стандартних стрічкових пресів високого тиску VXVT фірми Vanex є:
- наявність двох гравітаційних зон загальною довжиною 6 м, в я яких відбувається перекидання шламу. Завдяки довгій гравитаційній зоні можливо переробити осади з низьким вмістом сухої речовини (близько 1 %).
- довготривале знаходження шламу в зоні тиску. Довжина цієї зони складає близько 3 м.
Завдяки довгій гравітаційній зоні та довготривалому знаходженні шламу в зоні тиску можливо отримати товстий шар осадів до їх надходження в зону високого тиску .
Товстий шар осадів – необхідна умова для отримання великої кількості сухої речовини в шламі на виході.
- фільтр-прес високого тиску VXVT виділяється конструкційним рішенням активної зони високого тиску, при якому циліндри високого тиску одночасно виконують роль провідних циліндрів. Завдяки такому рішенню досягається максимальний тиск при мінімальному натягу сит.

     Тиск можливо підвищувати доти, доки крутний момент привода циліндрів високого тиску не досягне максимуму. В стрічкових пресах високого тиску, конструкція зони високого тиску котрих відрізняється від конструкції пресів фірми Vanex, необхідно, за для уникнення прослизання на провідних циліндрах, разом зі збільшенням тиску між двома циліндрами високого тиску підвищити натягнення пресувальних сит. Межею можливого натягнення сит є їх міцність до розтягнення.
     Оскільки конструкція активної зони стрічкових пресів високого тиску фірми Vanex дозволяє працювати з мінімальним натягненням сит, для пресування використовуються сита з розбірними з’єднаннями. Використання такого типу сит значно спрощує їх заміну після зносу у порівнянні з обладнанням, в якому, через необхідність отримання максимального натягнення, повинні використовуватися нескінченні сітки без роз’ємних з’єднань. Синхронізація обертів усіх приводів досягається за допомогою використання частотних перетворювачів.
     Основна конструкція та циліндри стрічкового преса виготовлені зі стандартної сталі.
  При поверхневій обробці преса та решти компонентів лінії Vanex в теперішній час окрім металізації 100 мкм цинку наносяться три шари двокомпонентного, отверденого поліамідом епоксидного покриття з високим вмістом твердих часток, с гарною змочуваністю та низькою водопроникністю.
     Всі інші компоненти виготовлені із нержавіючої сталі та поліпропілену.
     На вимогу замовника фірма Vanex виготовляє фільтр-преси із нержавіючої сталі.
     Vanex виробляє п’ять основних типів фільтр-пресів високого тиску, параметри яких приведені в таблиці.
     Таблиця показує нам величини, котрі були отримані при роботі на стандартних фільтр-пресах високого тиску.
     Ці преси дозволяють переробляти більшість відходів паперового виробництва з найбільшою кількістю сухої речовини та з найвищою продуктивністю .
     Для застосування фільтр-пресів у конкретних умовах фірма Vanex проводить випробування спресованості осадів.
    Згідно результатів цих випробувань більш точно визначається кількість сухої речовини і результати, які можна отримати на фільтр-пресах з конкретним типом шламу.

СТРІЧКОВІ ПРЕСИ VX-GORO
Описання
   Самим невеликим по продуктивності і по розмірам пресом, який виготовляється фірмою VANEX, є стрічковий прес VX-GORO.
   Конструкція та виробництво такого пресу ґрунтується на потребах маленьких міст та великих сіл в обладнанні, доступному в фінансовому відношенні та способом зневоднювати стічних вод , що обслуговують 1000–5000 еквівалентних мешканців.

СТАЦІОНАРНЫЙ ВАРІАНТ
  Шлам подається на верхнє сито пресу, яке, до певної міри, виконує функцію гравітаційного стрічкового згущувача.
  Після переходу через гравітаційну зону на верхньому ситі шлам перекидається на нижнє сито, чим забезпечується стікання фільтрату з верхньої частини утвореного коржу.  Таке рішення пресу дозволяє пресувати неоднорідний шлам с низьким кінцевим вмістом сухої речовини.
  Для роботи стрічкового пресу, його необхідно забезпечити наступним:
• водою під тиском для промивки фільтраційних стрічок – стрічковий прес VX-GORO може бути встановлений на фільтрувальну камеру VX-FN (окремий    

  виріб фірми VANEX); в такому випадку для промивки стрічок можна використовувати відпресований фільтрат (значна економія витрат чистої води, що  

  подається під тиском);
• електроенергією – система енергоживлення 3/N/PE/AC 400/230 V, 50 Hz, TN-S, встановлена споживча потужність 2,25 kW;
• стиснутим повітрям – приблизно 0,60 MPa, 0,5 м3/г,
• розчином флокулянту для підвищення ефективності сепарації стрічкового пресу.
  Прес устатковано надійними запобіжними елементами та частотним перетворювачем для дистанційного керування швидкістю руху фільтраційних стрічок.

ПЕРЕСУВНИЙ ВАРІАНТ
  Пересувний варіант стрічкового пресу VX-GORO застосовується у випадках, коли необхідно зневоднювати шлам на декількох ділянках.
  Стрічковий прес VX-GORO та решта компонентів пересувної установки для обробки шламу встановлюється на причіп автомобіля згідно наведеної схеми.
  Обладнання не потребує додаткового джерела води для промивки фільтраційних стрічок. Для цього використовується вода, отримана після очистки відпресованого фільтрату з допомогою самостійного фільтрувального пристрою.
  Застосування фільтрувального пристрою знижує експлуатаційні витрати станції очистки стічних вод та, перш за все, небезпеку затоплення невеликих очисних станцій.
  Конструкція місць подачі та виходу окремих середовищ враховує вимоги швидкого запуску пересувного пристрою.
  Місця подачі шламу та промивної води оснащені швидкодіючими муфтами.
  Електрична енергія підводиться від розетки (32 A), яка є частиною головного розподільчого щита.    
  Відвід шламу від стрічкового пресу здійснюється за допомогою висувного тихохідного стрічкового конвеєра.

Вимоги щодо оснащення ділянки зневоднення:
• резервуар-накопичувач шламу з мішалкою (акумуляція шламу до приїзду пересувної установки),
• горизонтальний майданчик з приблизними розмірами 6 x 3 м для установки обладнання під час його експлуатації,
• подача чистої (краще за все питної) води в об’ємі приблизно 0,5 м3/г для підготовки флокулянта,
• подача електричної енергії 3/N/PE/АС, 400/230 V, 50 Hz, 12,0 kW,
• забезпечення зняття та транспортування зневодненого коржу (контейнер, причіп, додатковий конвеєр тощо.),
• забезпечення оконцовки трубопроводу, який відводить відпресовану воду (фільтрат) з пристрою.

НЕСТАНДАРТНІ СТРІЧКОВІ ПРЕСИ
Описання
  Нестандартні стрічкові преси виготовляються , як правило, на основі вимог замовника, що визначають конкретну технологічну проблему відділення твердого та рідкого компонентів.
   Преси зазвичай розробляються з урахуванням вимог та властивостей пресованої речовини.
   Пристрої можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі.

Промивні преси для целюлозно-паперової промисловості VX – P
  Промивні преси використовуються в целюлозно-паперовій промисловості у процесі промивки напівфабрикатів.
  Повторними процесами пресування на пресах, розташованих один за одним, чергуються з процесами розбавлення, волокна поступово позбавляються від хімікатів.
  В конкретних умовах паперово-целюлозної фабрики OP papírna Olšany (Чеська республіка)лляний напівфабрикат поступово переходить через чотири преси.
  Після переходу першими пресами пресований матеріал падає в резервуар з водою та вибілюючими речовинами.
 В резервуарі волокна розбиваються мішалкою зі спеціальним гвинтом. Після гомогенізації та повторному розчиненні водою у резервуарі маса перекачується на наступний прес та процес повторюється.
  Поступове пресування та розчинення маси продовжується доти, доки лляний напівфабрикат не досягає потрібного стану.
  Оскільки преси повинні бути стійкими не тільки до корозійної дії води, а й до впливу хімікатів, вони виготовляються із нержавіючої сталі.

Стрічковий прес для фармацевтичної промисловості VX – B
  Прес спеціальної конструкції, призначений для пресування суміші рослин та рідин (спирт, вода и т.ін.). На виході пресу отримують фільтрат, який знаходить подальше застосування у косметичній та фармацевтичній промисловості.
  Матеріали виготовлення пресу – нержавіюча сталь та пластик, повинен відповідати високим вимогам термостійкості.
  Для підвищення ефективності процесу пресування в його конструкцію включена зона високого тиску, яка керується з панелі управління пристроєм.

ПРЕС З ІНТЕГРОВАНИМ ЗГУЩУВАЧЕМ VX-IZA

В разі необхідності згущення шламу до його подачі на стрічковий прес рішенням є використання стрічкового пресу з інтегрованим згущувачем. Така необхідність виникає, коли вхідний вміст сухої речовини менше 1%

Переваги пристрою:
- так як в гравітаційну зону пресу потрапляє шлам ущільнений до 4÷8%, гідравлічне навантаження на прес суттєво падає.
- перехід шламу зі згущувача в прес відбувається гравітаційно – без застосування шламового насосу і датчиків, що вимірюють об’єм ущільненого шламу.
- обидва пристрої обслуговуються одним флокуляційним пристроєм VX-FZ (розташованим перед згущувачем).
- відсутня необхідність вторинного дозування флокулянта в шлам перед його подачею на прес (під час переходу шламу від згущувача в прес флокули    

  залишаються неушкодженими і зневоднення шламу продовжується с вихідною дозою флокулянта).
– суттєва економія флокулянта.
- спеціальна конструкція стрічкового пресу – суміщається з опорними майданчиками для згущувача і, таким чином, вимоги щодо загальної площі    

  зменшуються (необхідно, щоправда, забезпечити достатню висоту приміщення для розміщення лінії).
- усувається необхідність у трубопровідних з’єднаннях між пристроями лінії для зневоднення.

СТРІЧКОВІ ЗУЩУВАЧІ VX-РAZA
Описання
• Стрічкові згущувачі це - обладнання для безперервного згущення різновидів шламу та інших середовищ до їх подачі у відстійник, стрічковий прес,  

  центрифугу і т.ін.
• В технологічному процесі згущення зі шламу виділяється незв’язний рідкий компонент – фільтрат, який може піддаватися подальшій переробці.
• Схема показую рекомендований спосіб підключення згущувача VX-РAZA в технологічному процесі обробки шламу.
• Ущільнений шлам перекачується в пристрій об’ємним шламовим насосом, продуктивність якого плавно регулюється за допомогою частотного  

  перетворювача.
• В шлам, до його подачі у шламоущільнювач, додається розчин флокулянта, у результаті чого відбувається флокуляція шламу (шлам осідає утворюючи  

  пластівці) та виділяється фільтрат.
• Через те, що об’єм шламу який надходить до згущувача, може змінюватись (перш за все через змінний вміст сухої речовини у шламі), необхідно

  змінювати також дозу флокулянту що додається.
• Процес згущення шламу в певних умовах може здійснюватись без застосування флокулянта.
• Однак, параметри згущення погіршуються, що відображається перш за все на якості фільтрату що виділяється.
• Основною частиною обладнання є поліпропіленова ємність з кришкою, яка поділена на частини: напуску (А), зневоднювальну (В), зливу фільтрату (D),

   відводу ущільненого шламу(C).

Технологічний процес зневоднення здійснюється в двох, спадкових технологічних зонах:
• 1. Гомогенізаційна зона – частина технологічного циклу, після додавання флокулянта в шлам. У зоні відбувається змішування шламу з розчином  

  органічного флокулянта, флокуляція шламу та виділення фільтрату. Процес відбувається у шламовій трубі та у випускній частині шламоущільнювача (А)   з вбудованою тихохідною мішалкою.
  У процесі згущення без використання флокулянта цей етап не потрібен.
• 2. Гравітаційна зневоднювальна зона – гравітаційне зневоднення шламу відбувається в зневодню вальній частині згущувача (B) на фільтраційному ситі.  

  Шлам в зоні переміщується на рухливому фільтраційному ситі, що приводиться до руху двигуном з коробкою передач.
  Якщо необхідно збільшити вміст сухої речовини на виході зі згущувача, застосовується розпушувальна планка, яка розміщена в кінці гравітаційної зони  

  згущувача. Планка розпушує прошарок гравітаційно зневодненого шламу і, таким чином, сприяє стіканню фільтрату, який не пропускається шламом  

  верхнього прошарку коржу.

Очистка фільтраційного сита відбувається розприскуючими трубками періодичної дії.
• Для промивки можливо застосувати відтікаючий фільтрат або воду з водовипуску очисної станції (або інше джерело технічної води).
• Тип використаного фільтраційного сита впливає на якість фільтрату та продуктивність пристрою. Він визначається в залежності від властивостей шламу    
та застосованого флокулянту. Фільтрат відтікає через фільтраційне сито у частину злива (D).

• Для подальшої переробки, у більшості випадків відводиться гравітаційно.
• На вимогу замовника можливе забезпечення автоматичного перекачування фільтрату за допомогою насоса, який вмикається рівневими зондами, що         вимірюють кількість фільтрату у частині зливу шламоущільнювача.
• Шлам після переходу через гравітаційну зону провалюється у частину згущувача С, звідки для подальшої обробки (стрічковий прес, сепаратор,            

  відстійник), у більшості випадків відводиться гравітаційно.

• Фільтрат, як і ущільнений шлам можна перекачувати насосом, який керується датчиками рівня або керованим частотним перетворювачем.
• Для роботи згущувача необхідне забезпечення електричною напругою (система енергоживлення 3/N/PE АС 400/230 V, 50 Hz, TN-S).

СТРІЧКОВІ ПРЕСА ТА ПРЕСА ЗГУЩЕННЯ

   Великою екологічною проблемою сучасної України є утилізація відходів виробництва та споживання, в тому числі осад стічних вод міських очисних споруд, шламу, відходи виробництв та переробних підприємств.

   Основна маса осаду накопичується на мулових майданчиках та відвалах, створюючи технологічні проблеми з очистки стічних вод. Умови їх зберігання призводять до забруднення поверхневих та підземних вод, ґрунтів, рослинності, зменшуючи наші шанси забезпечити себе чистою та приємною на смак питною водою зараз та в недалекому майбутньому.

   Проблеми переробки та використання осадів стічних вод набуває особливого значення, так як має не тільки екологічне, але й економічне значення, сприяє відновленню сировинних та матеріальних ресурсів, енергозабезпеченню (біогаз), зменшує витрати на компенсації за відвід земель під зберігання осадів.

   Механічне зневоднення осаду є початковою та обов’язковою стадією в технологічному ланцюзі з підготовки осаду до подальшого використання незалежно від обраного методу, головним завданням котрого є розумне зменшення вологості та об’єму осаду, чистий фільтрат, отримання продукту, зручного для транспортування, зберігання, утилізації.

   Ось вже більше 20 років, з успіхом на європейському ринку, подібні завдання вирішує словацька фірма Vanex spol.s.r.o., Liptovsky Hradok, котра проектує, виробляє та постачає компоненти ліній по зневодненню та згущенню осаду для станцій очистки стічних вод, промислових підприємств та переробних галузей.


        VANEX пропонує:

·       Консультації

·       Проекти та пропозиції

·       Поставку обладнання

-       стаціонарні та пересувні класичні стрічкові преси та стрічкові преси високого тиску, призначені для зневоднення комунальних, промислових та інших           видів шламу (осадів);

-       щілинні та стрічкові згущувачі;

-       інші компоненти ліній для обробки осаду (хімічне господарство, розподільники, шламові насоси, компресори, компоненти гігієнізації, конвеєри, робочі         площадки тощо).

·       Монтаж, запуск обладнання та навчання обслуговуючого персоналу

·       Технічне обслуговування обладнання

·       Технічне обслуговування та реконструкцію стрічкових пресів інших виробників

·       З моменту заснування (1992 рік) фірма Vanex, виходячи з досвіду, накопиченого за попередню двадцятирічну діяльність, займається розробкою та безперервним вдосконаленням стрічкових пресів та додаткових компонентів ліній для обробки шламу.

·       На початку 2016 року на рахунку фірми Vanex є більше 500 виготовлених та введених в експлуатацію технологічних ліній з стрічковими пресами та більше 700 об’єктів, для котрих було поставлено обладнання.

·       Філософія фірми полягає в оперативному впровадженні знань, досвіду набутого в процесі експлуатації власного обладнання задля вдосконалення у виготовленні стрічкових пресів.

·       Саме тому одним з основних принципів фірми є встановлення та введення в експлуатацію технологічних ліній безпосередньо конструкторами та інженерами Vanex.

·       Паралельно з вдосконаленням технологічного рівня ліній зі стрічковими пресами, фірма Vanex враховує при розробці й економічність їх експлуатації, котра полягає в оптимальному споживанні електроенергії, флокулянтів та інших засобів. 

gallery/vanex1

Типове

позначення

преса

Розміри преса

(д х ш х в), м

Вага, кг

Ширина фільтра-

ційної стрічки, м

Орієнтовна потужність преса

кг с.р./ год

gallery/vanex2

Типове позначення пресу високого тиску

Ширина

фільтр.

стрічки, м

Орієнтовна

потужність

фільтр-пресу,

м3/год-1

Вміст сухих

речовин у вхідному залишку, %

Вміст сухої речовини у вихідному з пресу осаді з незначним вмістом золи, %

Вміст сухої речовини в вихідному з пресу осаді з вмістом золи та волокон (1:1), %

 

Споживана

потужність,

кВт

 

gallery/vanex3

Розмір пресу VX-GORO (д х ш х в), м

2,53 х 1,40 х 1,50

Розмір пересувної установки (д х ш х в), м

3,8 х 2,7 х 2,8 + вісь 1,6

Суха речовина на вході, %

1-4

Потужність пресу, м3/год-1

0,5-3

Суха речовина на виході, %

18-25

Витрати флокулянта, г/кг-1 а.с.р.

2-4

gallery/vanex4
gallery/vanex5

Типове позначення пресу

Розміри пресу

(д х ш х в), м

 

Вага, кг

Ширина

фільтраційної

стрічки, м

Орієнтовна потужність пресу

кг с.р./ год

м3/год при вихідному згущені 4%

Стрічкові преси VX-GORO - технічні та експлуатаційні параметри

Стрічкові згущовачі VX-PAZA - технічні параметри

Типове позначення пристрою

Довжина, м

Ширина, м

Висота, м

Вага, кг

Споживча

потужність, кВт

Стрічкові згущовачі VX-PAZA - експлуатаційні параметри

Типове позначення пристрою

Потужність, 

м3/год

Суха речовина

Вхід, %

Вихід, %

Доза флокулянта,

г/кг а.с.р.